Obchodní podmínky

Uvedené ceny dodávaného zboží jsou vč. DPH. Prodávající potvrzuje platné ceny kupujícímu v okamžiku
potvrzení objednávky.

V případě, že nastane situace, kdy se zboží přestane vyrábět, nebo se změní jeho cena, vyhrazuje si
dodavatel právo objednávku zrušit s tím, že neprodleně bude kontaktovat a informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Jestliže již kupující uhradil zálohu nebo kupní cenu s předstihem a nebyl dohodnutý jiný postup, bude
kupujícímu tato částka zaslána okamžitě na jeho adresu. Do zahraničí zboží nezasíláme.

Objednávky

Vyřízení objednávek řadíme v posloupnosti dle datumu přijetí. Jejich realizace se uskuteční
v termínech od 1 do 6 týdnu. Položky, které jsou označeny „SKLADEM“ , odesíláme do 8 pracovních dnů. O dodání zboží Vás budeme předem informovat. Při nemožnosti odbavení kompletní objednávky Vás budeme předem kontaktovat. Pokud chcete Vaši objednávku dodatečně upravit,doplnit-udělejte to telefonicky,není v naších silách stále číst e-maily.

Reklamace

Na veškeré dodávané zboží se vztahuje záruka dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listě
nebo faktuře. Kupující je povinen zboží prohlédnout a to okamžitě po jeho převzetí. V případě, že kupující zjistí poškození, s okamžitou platností vyhotoví zápis o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace mechanického poškození nebude brán zřetel,pouze v případě,že kupující uhradí náklady spojené s jejich opravou.
Pokud se jedná o vadu zjištěnou kupujícím při převzetí zboží a nebo o vadu skrytou, zajistí prodávající
opravu nebo výměnu na vlastní náklady. Dodavatel zodpovídá v záruční  době za skryté vady.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty